Välj en sida

Tiderna förändras

Läser med stor underhållning hur Ekot jagat Carl Bildt för hans hållning kring det internationella samarbetet mot kärnvapen. Journalisten har svårt att få en intervjutid och sätter sedan morgonkaffet i strupen när hon lyssnar på P1, dit Carl Bild ringt själv för att...

Bra kommunikation sker i realtid

Sociala medier har fått oss kommunikatörer att lära oss att agera i realtid. Det är reaktionerna på ett budskap som driver kommunikationen eller kampanjen framåt. Genom att agera och interagera med målgruppen blir kampanjen aktuell och för en högre relevans och...

The PR-agency is dead

Jag går en kurs på Hyper Island som heter Digital Strategy. Där tittar vi på hur affärsmodeller och organisationer förändras förändras i en digitalserad värld. En uppgift var att på 5 minuter skriva en dödsruna över det företag man jobbar på som publiceras år 2015. Så...

H&M strikes back

Kalla Fakta har jagat H&M kring en granskning av textilarbetares arbetsförhållanden i de utvecklingsländer H&M har fabriker i. H&M har inte velat komma till TV4 för att debattera detta och har inte velat köpa Kalla Faktas metoder. Istället har man...

Lärarinna ger feedback på Youtube

Det här är en intressant historia som jag viskade upp via @eappelgren på Twitter. Katarina Lycken, på Östra real filmar sina elevers framföranden med sin iPad och lägger sedan upp presentationerna på Youtube med sina kommentarer.  För dagens elever är en publicering...