Välj en sida

Kalla Fakta har jagat H&M kring en granskning av textilarbetares arbetsförhållanden i de utvecklingsländer H&M har fabriker i. H&M har inte velat komma till TV4 för att debattera detta och har inte velat köpa Kalla Faktas metoder. Istället har man publicerat svar i kvällstidningarna,

Idag höll man en presskonferens där bl a TV4 var på plats. VD Karl-Johan Persson svarade tålmodigt på TV4:s frågor och markerade tydligt att de gärna är transpranta och svarar på frågor men inte i TV4:s vinklade program. Dessutom lade man ut denna oklippta version av presskonferensen för allmänheten. Ett drag som skapar väsentligt större sympatier för H&M än för TV4.


Klicka här för att se filmen.