Välj en sida

Läser med stor underhållning hur Ekot jagat Carl Bildt för hans hållning kring det internationella samarbetet mot kärnvapen. Journalisten har svårt att få en intervjutid och sätter sedan morgonkaffet i strupen när hon lyssnar på P1, dit Carl Bild ringt själv för att kommentera frågan.

Det här är ett tydligt tecken i tiden som visar att den traditionella modellen med medier som filter är på utgående och att de egna kanalerna ökar i betydelse. Slutsatsen är att journalister från vänja sig med insikten att de inte har samma makt som förr.

Ett annat tecken kring detta är Cisions undersökning som visar att 69 % av kommunikatörerna har under det senaste året valt bort att kontakta journalister för att endast använda egna kanaler för att publicera sina nyheter.

And the times they are a-changing!

//