Välj en sida

Ett väldigt roligt och stimulerande uppdrag jag har just nu är att hjälpa en kärntrupp företagare i Blekinge att bli mer aktiva i sociala medier och tillsammans med Svenskt Näringsliv Blekinge föra en dialog med lokala politiker kring näringslivsfrågor – under valrörelsen och efter när ny/omvalda politiker är på plats. Just nu är hela gänget i Stockholm på Svenskt Näringslivs stora framtidsmöte, där för övrigt den officiella hashtaggen är #jobbskaparna.

Att jobba med kommunikation i allmänhet och inom skärningspunkten näringsliv och politik i synnerhet är idag väldigt intressant. För att nå ut till media och politiker är förmågan att agera i realtid och föra dialog i digitala kanaler är avgörande idag. Den gamla tidens kommunikation med insändare, debattartiklar och möten är inte lika effektiva. En fördel med digitala kanaler är öppenheten, snabbheten och spridningseffekten. Detta är något jag och de lokala företagarna jobbar med att utveckla och utnyttja i detta uppdrag.

Med entreprenörer från vitt skilda branscher, storlek och bakgrunder är utmaningen att hitta gemensamma nämnare i arbetet i sociala medier för att vi ska kunna skapa en plattform att arbeta utifrån. Den nämnaren stavas affärsnytta. Om inte sociala medier skapar affärsnytta, minskar sannolikheten att de ska använda sociala medier i kontakten med politiker, opinionsbildare och media. Det är därför en anpassad utbildning för entreprenörerna är viktig.

Därför var det så fantastiskt kul att se det engagemang företagarna visade. Några av deltagarna använde redan sociala medier flitigt  och kunde berätta och inspirera de andra deltagarna om hur det gynnar deras affärer. Några har nu tagit sina första stapplande steg på Twitter och funderar nu på hur de kan utnyttja den kanalen. Andra har blivit inspirerade att börja blogga och sitter nu och skriver sina första blogginlägg. Inta alla, men många är nu i färd att uppgradera sin verktygslåda för för kommunikation med politiker och media via sociala medier, något som kommer att gynna dialogen om näringslivsfrågor framöver.

Något vi pratade mycket om var att engagera sig i politiska frågor i tid och hitta sätt att engagera sig lokalt innan en fråga beslutas i kommunfullmäktige.

Här är några punkter för ett lyckat opinionsarbete i sociala medier:

– Vilka politiker behöver påverkas? Kartlägg!
– Ställ frågor på Twitter till politikerna i frågan i god tid innan
– Mobilisera allierade via t ex en gemensam #hashtag
– Se till att inkludera media och andra viktiga i den digitala dialogen (ping @lokaltidningen)
– Mobilisera alla inblandade starkt inför omröstningen 

Det ska bli spännande att se hur vi lyckas mobilisera våra lokala företagare och hur responsen blir bland politiker och media i Blekinge. 

image

Full koncentration under dagens utbildning…