Välj en sida

d1f497dc-d62c-11e3-a2af-22000a98b2af-large

 

Vi som jobbar med PR älskar undersökningar och som tur är gör journalisterna det också. Med en undersökning kan man sätta sina produkter och tjänster i ett större sammanhang som gör storyn lite mer nyhetsmässig än vad den annars kanske är. Det ger också journalisterna en möjlighet att skriva om ditt företag utan att behöva känna att de gör reklam för dig. Statistiken visar på en företeelse eller en nyhet som är mycket bredare än vad ett företag vanligtvis vill berätta, vilket gynnar båda parter (eller tre om vi räknar in läsarna också!).

Undersökningar är som Öresundsbyrån mplusm berättar om i sin podd Pr på skånska (följ/lyssna på den!), The Oldest Trick in the Book.

Men hur gör man en bra undersökning?

Här är några tips:

Trovärdig undersökning
Galna och roliga fakta skapar bra rubriker men är undersökningen gjord på ett icke trovärdigt sätt spelar det ingen roll. Undersökningen måste vara statistiskt säkerställd. Ekot, till exempel, godtar inga webbpaneler som underlag för nyhetsrapportering baserat på undersökningar – oavsett vem som gjort dem eller hur bra nyheter det är. Alla medier har har olika krav, men för att lyckas måste den vara vettigt gjord, gärna av ett oberoende undersökningsföretag.

Riks- eller regionalt
Var vill du ha publiciteten? Är målgruppen riksmedia eller lokalmedia? Att kunna bryta ner resultatet på lokal nivå är ett bra sätt att få press ute i landet. Men då måste urvalet vara så pass stort att det går att bryta ner resultatet i de städer du vill presentera lokala nyheter. Lokal statistik är ett mycket effektivt sätt att nå ut i lokalmedia.

Tänk internationellt
Att göra undersökningar i flera länder är skalbart och ekonomiskt fördelaktigt, så har du en marknad i flera länder kan det vara en idé att göra en internationell undersökning. Det ger dig dessutom jämförbart material länderna emellan, vilket kan skapa nyheter i sig.

Korta och enkla frågor
Börja med att fundera på vilka rubriker du vill ha. Vilka frågor behöver du då ställa för att få dessa rubriker? Men tänk på att hålla frågorna så enkla och korta som möjligt så att respondenten dels förstår din fråga och dels orkar svara på dem.

Ställ slutna frågor
Även om öppna frågor kan ge dig bra citat är det svårtolkat för att få fram siffror i ditt PR-arbete. Ställ därför slutna frågor, vilket ofta ger bättre material för media.

Ställ rätt typ av frågor
Frågor där man kan rangordna sitt svar låter som en bra idé, men innebär mycket mer jobb i analysen och sammanställningen. Vill du verkligen veta rangordningen eller vill du veta att x procent av respondenterna tycker y eller z?

Storlek på urval
Hänger lite ihop med den första punkten – trovärdig undersökning. Generellt bör undersökningen bestå av minst 1000 personer. Ska du bryta ner materialet i submålgrupper (t ex bostadsort) bör det vara större.

Var realistisk när det gäller B2B-företag
Att nå chefer på stora företag i en online-undersökning är mycket svårt att nå. För att lyckas krävs det sannolikt en metod med telefon vilket är mycket dyrare. SÅ när du funderar på att göra en undersökning kan det vara på sin plats att ha realistiska förväntningar med just B2B-målgrupper.

Lycka till!