Välj en sida

Idag ska jag på ett inspirerande och viktigt uppdrag. Jag ska utbilda ett 10-tal företagare i Blekinge i att använda sociala medier. Detta är ett projekt för Svenskt Näringsliv som syftar till att ge företagare verktyg att prata näringslivsfrågor med sina lokalpolitiker.

Idag håller vi en grundutbildning för de som inte är så aktiva på nätet och när vi är klara hoppas jag att de både hittar sin egen kundnytta i sociala medier och samhällsnyttan med en tät dialog med utvalda politiker.

Återkommer säkerligen mer om detta projekt här på bloggen!

Den här bilden är mycket pedagogisk när man ska lära ut skillnaden mellan olika plattformar.