Välj en sida

dagensindustridagensindustridagensindustri

Dagens Industri kör ett uppslag om marknadsföring i sociala medier idag. Det är varken världsunikt eller rocket science. Men det är viktigt för oss som jobbar med kommunikation att ledningarna på bolagen (och som läser den rosa affärstidningen) får upp ögonen på vad som händer inom sociala medier och att sociala medier i sig inte är något nischfenomen längre.

Jag tror också att DI, för många företagsledare i vissa lägen, kan påverka mer än vad medarbetarna säger. En stor artikel om sociala mediers betydelse för företagen kan vara det som till slut får den bakåtsträvande VD:n en putt framåt i rätt riktning.

Det finns fler bra anledningar till att Dagens Industri belyser sociala mediers betydelse för företags kommunikation:

  • Det utbildar. Även om vi som jobbar med det här tycker att detta är självklarheter är det långt ifrån så ute på svenska företag. Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till sociala medier på många stora företag.
  • Det stärker. Idag kan många kommunikatörer drämma DI i skrivbordet framför sin VD och säga ”Kolla här. Är det dags att satsa på den där utbildningen för personalen NU då?”
  • Det avdramatiserar. Genom att till och med den rosa affärstidningen skriver om sociala medier har det en avdramatiserande effekt. För en äldre generation företagsledare är detta fortfarande abstrakt eftersom varken de eller deras kunder och affärspartners är speciellt aktiva i sociala medier. De har ingen referensram vilket gör  att en sådan här artikel kan avdramatisera gapet mellan deras erfarenhet och verkligheten.
  • Det säljer. Min högst egna subjektiva betydelse. Den här typen av artiklar gör det lättare för oss kommunikatörer att sälja in rådgivning kring sociala medier bland börsbolagen 😉

I artikeln uttalar sig Niclas Deeped Strandh från United Power, Hampus Brynolf från Intellecta Corporate samt Ida Nilsson från V&B Change. För att ge en mycket kort sammanfattning på en lång och bra artikel så säger experterna så här om de olika kanalerna inom sociala medier:

Facebook
– Facebook är den breda kanalen som når brett men även smalt om man vill nå en specifik målgrupp.
– Eftersom konsumenterna har sitt digitala ”bo” på Facebook och där följer företag är det viktigt att finnas just där med relevant innehåll.

Linkedin
– Niclas Strandh uttrycker det mycket bra: ”Om Facebook har blivit vårt privata vardagsrum så är Linkedin vårt kontor”. Linkedin är mer än bara ett CV idag – det är en sajt för ditt arbetsliv och därmed bör företagen finnas där också.

Twitter
– Kanal för dialog och debatt. Perfekt för opinioinsbildare, politiker och för dem som i sitt yrke behöver skapa en närvaro inom sitt ämnesområde.
– Det Facebook är för marknadsföring är Twitter för PR.

Instagram
– Har tagit över mycket av det man använde Facebook till tidigare och bra för att visa upp ett företags personlighet. Genom att använda hashtags kan företag och konsumenter hitta varandra.