Välj en sida


Nu är den här! Med boken #gördetnu – Så lyckas ditt företag med sociala medier vill jag inspirera dig att utforska vad en aktiv närvaro på sociala medier kan göra för ditt företag eller organisation. Boken ger konkreta tips och idéer kring hur du kan använda sociala medier för opinionsbildning, omvärldsbevakning, internkommunikation, rekrytering, försäljning, kundrelationer, PR-arbete – till och med som marknadsplats.

Min förhoppning är att du, efter att ha läst denna bok, ska ha hittat de kanaler som passar dig och ditt företag eller organisation, samt att du identifierat affärsnyttan i att använda sociala medier.

Boken är skriven för dig som är intresserad av att komma vidare med din eller ditt företags närvaro i sociala medier, eller för dig som över huvud taget inte använder sociala medier men gärna vill. Den är skriven för dig som är medveten om att sättet vi kommunicerar på idag har förändrats mycket och att det gäller att hänga med för att framtidssäkra kommunikationen. Du kanske också har en utmaning med att många i ledande position i din organisation inte är aktiva i sociala medier och därmed heller inte ser nyttan med detta.

Om det är så, då har du kommit rätt – den här boken för dig!

Läs mer och beställ boken här!