Välj en sida

Just nu skriver jag en bok där jag vill  inspirera, ge tips och idéer kring hur du som företagare kan använda sociala medier för opinionsbildning, omvärldsbevakning, internkommunikation, rekryteringsverktyg, säljkanal, kundrelationer, PR-verktyg och marknadsplats.

Läs ner om boken Undvik digitalpanik här.