Välj en sida

I lördagens pappers-DI var det en intressant artikel om att toppdirektörerna väljer bort Twitter som kommunikationskanal. Det låg nog ingen egentlig kartläggning till grund för artikeln, men Johan Molander från PR-byrån var citerad i artikeln och kunde konstatera att “börsbolag överlag var ganska dåliga på att använda sociala medier, men att det finns ljusglimtar”.

Han menar även att många bolag skulle tjäna på att våga  att sticka ut lite, men att orsaken till att börsvd:ar i så lite utsträckning använder Twitter beror på att många är ovana och att det är en generationsfråga (lite ironiskt att varken Johan Molander eller Narva finns på Twitter, dock finns han på Instagram och hans kollega och partner Daniel Bergsten finns på Twitter).

Artikeln tog upp ett par talande exempel, som jag tycker belyser möjligheten av att använda sociala medier som kommunikationskanal.

Ola Rollén, VD för Hexaon menar att han via Twitter snabbt når både kunder, anställda, investerare och samarbetspartners via Twitter och belyser  nyttan med snabb information och dialog. Ola har idag 1 608 följare på Twitter.

Nordnet lyfts upp som ett företag som flyttar allt mer kommunikation från köpta kanaler till egna. Både med egen podd, ett antal bloggar och en Twittrande VD (Håkan Nyberg). Sociala medier är en viktig del i både kommunikations- och tillväxtstrategin, eftersom mycket av tillväxten påverkas av rekommendationer från befintliga till potentiella kunder

I artikeln nämns även H&M, Trelleborg och Telia som företag som är aktivt via via många olika sociala medier, dock inte Twitter, något som alla dessa tre företag just nu tittar närmare på hur man kan använda.

Jag håller själv på med ett projekt där jag utbildar och coachar ett antal entreprenörer i att använda sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet i sin externa kommunikation. Nu är ingen av dessa börs-VD:ar men frågeställningarna är liknande; hur ska jag ha tid, vad ska jag Twittra om och så det rent handgripliga – hur gör jag?

Självklart är det en stor kulturförändring att använda Twitter som kommunikationskanal. Det kan tyckas enkelt, men ska man lyckas och göra detta bra, utan att behöva lägga ner flera timmar om dagen, kräver detta en hel del kunskap och praktisk erfarenhet. När man som företagsledare väl kommit över den puckeln står där en helt ny kommunikativ värld till buds, där man med några enkla tangenttryck kan föra en dialog med politiker, informera investerare eller hålla ångan uppe hos medarbetarna. Så nog skulle man som börs-VD kunna twittra upp sin börskurs!

Andra som gjort bra kartläggningar om börsbolag och sociala medier är min förre arbetsgivare Springtime samt Box Communication.

image
Lördagens artikel i DI – finns varken via Twitter eller nätet utan endast i pappersformat…