Välj en sida

nyval

Allt har följt ett rätt väntat mönster. Med valresultatet fick vi två svaga block och ett starkt SD. Socialdemokraterna fick inte någon vidare start som regeringsbildare med en svekdebatt som följd av de eftergifter som gavs till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Genom att Sveriges tredje största parti och tillika vågmästare blev utfrysta är det inte så konstigt att de agerade när de väl hade chansen. Ett extra val är en naturlig konsekvens av två låsta block i minoritet och ett uppretat och kränkt SD som har tungan på vågen-makt.

Trots det allvarsamma parlamentariska är det många som jublar över ett extra val. Hör ni pappersprasslet från dagspressen som ser nästa kvartals budget räddad? Hör ni klickandet från alla mediesajter som nu kan arrangera valdebatter, klickmonster och fråga-experten-chattar? Och hör ni champagnekorkarna från landets PR-byråer som nu kan agera lots och rådgivare för kunder som behöver navigera och tolka det osäkra politiska landskapet?

Eftersom vi nyligen fått en ny regering och vi som jobbar med opinionsbildning precis kartlagt och lärt känna de nya makthavarna i regeringen och dess nya tjänstemän – vad gör vi nu? Jag ställde ett par frågor till landets ledande public affairskonsluter.

 


Johan Jakobsson, VD Nordic Public Affairs

Hur jobbar man med politisk påverkan nu – mitt i en extra valrörelse? 
Redan efter valet i september var det tydligt att de nya makthavarna till stor del fanns i riksdagen. Många frågor har redan avgjorts i riksdagen snarare än i regeringskansliet. Så fortsätter det vara fram till extra valet – och kanske därefter.

Vad innebär ett extra val för PR- och public-affairsmarknaden?
Nya och förstärkta politiska hot mot näringslivet har blivit tydliga de senaste månaderna. Det innebär ökade behov av PA-tjänster. Dessa hot kommer driva konsultköp hela vägen fram till valdagen i mars.

Hur kommer extra valet att gå?
Väljarna vet nu mer om hur det rödgröna alternativet ser ut än vad de visste inför valet 2014. Det kommer att påverka valresultatet.

 

Jessica Bissmark, PA-konsult på Springtime

Hur jobbar man med politisk påverkan nu – mitt i en extra valrörelse?  
Som man gör inför en reguljär valrörelse. Ser till att skapa goda kontakter med möjliga makthavare.

Vad innebär ett extra val för PR- och public-affairsmarknaden?
Ja du, att vi har kunder som får avvakta ännu längre med att få besked om sina angelägna frågor. Konkret för företagen i branschen kan det innebära att fler behöver hjälp med navigering. Det är ju en situation som vi i princip aldrig haft förr i Sverige.

Hur kommer extra valet att gå?
Det finns många parametrar att ta hänsyn till: Ny partiledare för M och ev SD, väljare som röstade på ett mer osäkert kort i Fi i förra valet kanske väljer ett mer säkert kort denna gång, en socialdemokrati som inte längre kan hänvisa till regeringsduglighet lika tydligt, ett MP som vikit sig i hjärtefrågor för att anpassa sig till regeringsinnehavet, ett KD som varit i princip osynligt sedan september, frågetecken kring valdeltagande i ett extraval och ett SD som kan ha vunnit på sitt beteende de senaste dagarna eller inte – den sista gäller alla partier för övrigt. Med andra ord är utgången omöjlig att förutse, men ingen kan säga att svensk politik är händelselös iallafall.

 

Markus Uvell, Sverigechef Kreab & Gavin Anderson

Hur jobbar man med politisk påverkan nu – mitt i en extra valrörelse?  
Valrörelsen blir kort så skillnaden blir inte så stor, några månaders vattentrampande, sen förhoppningsvis ett nytt läge. De flesta frågor kräver att man jobbar långsiktigt, oavsett valrörelser.

Vad innebär ett extra val för PR- och public-affairsmarknaden?
Den cyniske kan förstås säga att ju större problem i den politiska processen desto bättre affärer för oss som bl a jobbar med att påverka den. Men den brist på stabilitet och förutsägbarhet som dominerat svensk politik sedan valet i september är i grunden inte bra för någon. Det blir svårare för våra kunder att göra affärer och mer osäkert för dem att investera.

Hur kommer extra valet att gå?
Oerhört svårt att säga, ingen vet hur ett extraval fungerar i den politiska och mediala miljö vi har idag. Mycket talar för att valet kommer att gå dåligt för S och bra för SD, men det är svårt att säga säkert. Däremot talar det mesta för att det nya mönstret i svensk politik – SD som tungan på vågen och svårt att bygga stabila majoriteter – lär bestå även efter extravalet.

 

140820_UlricaSchenström_44A0755 (1)
Ulrika Schenström, PA-konsult på Hallvarsson & Halvarsson

Hur jobbar man med politisk påverkan nu – mitt i en extra valrörelse?
Detta är ingen skillnad mot en vanlig valrörelse. Partierna kommer att driva valrörelser på samma sätt men de har mycket kortare tid på sig. Lett skakigt parlamentariskt kan innebära problem med den ekonomiska stabiliteten. Nu är det dock så att den svenska ekonomin står stark och det innebär att den inte lika lätt hamnar i gungning.

Politikerna byts heller inte ut, de flesta är ju kvar inom partierna, även om vi kan få se ett helt annat politisk landskap efter den 22 mars.

Vad innebär ett extra val för PR- och public-affairsmarknaden?
Det är klart att det kommer att bli fortsatt efterfrågan på eftervalsanalyser och nya och många fler analyser av det politiska läget i allmänhet.
Vi skall dock komma ihåg att detta inte hänt i Sverige i modern tid så analyserna kan faktiskt bli än viktigare. Många har svårt att förstå den politiska världen och detta kommer göra det ännu svårare att ”hänga med”.

Hur kommer extra valet att gå?
Det är väldigt svårt att sia om. Om de etablerade partierna levererar politik och svar på samhällsfrågorna så kommer de växa. Om det bara blir fokus på taktik och spel så kan det nog bli så att mindre enfrågepartier gynnas. Men som sagt, detta har inte hänt i Sverige sedan 1958, så det är mycket svårt att sia om detta.