Välj en sida

HH_Kommunikatoren_logo

Jag läser sammanfattningen av rekryteringsfirman Hammer & Hanborgs årliga kommunikationsrapport Kommunikatören. Det är en gedigen undersökning baserad på drygt nästan 4 000 professionella kommunikatörer och marknadsförare i Sverige och Norge som svarat. I år belyser undersökningen det paradigmskifte som drivs av den tekniska utvecklingen och vilka konsekvenser det får för kommunikationen i en organisation.

Det är en chockerande (men kanske inte så förvånande) läsning. Som konsult inom kommunikation ser dock jag oändliga affärsmöjligheter!

Mer än häften (!) anser att det saknas kommunikativ kompetens i ledningen (i offentlig sektor är siffran 67 procent!). Många chefer anses även sakna förståelse för vikten av digitala kanaler. 
Undersökningens tema är tekniskt paradigmskifte. Men jag vill hävda att det snarare är ett ledarskapsparadgmskifte på gång. De 70- och 80-talister som nu börjar ta positioner i ledningar har helt annan syn på kommunikation. Förr sade man att en bra VD ska gå genom rutan, dvs funkar bra i mediala sammanhang (tänk SAS-Janne). Idag är kraven snarare att man går genom den sociala medie-rutan och kan hantera och kommunicera via sociala medier, vilket ställer mycket högre krav på ständigt engagemang och tillgänglighet. Som exempel kan nämnas Klarans VD Sebastian Siemiatkowski som på sin pappaledighet i Afrika rattade krishanteringen kring SvD-granskningen bland annat via Twitter och dialog på SvD Börsforum.

Här är en annan rysare i undersökningen:
Nästan alla organisationer använder digitala kanaler i sin kommunikation. Av dessa säger endast 4 av 10 att de har en digital strategi som är en del av den övergripande affärsplanen.
Det här har delvis att göra med generationsskiftet. Många företag jag träffar vet att de BORDE använda sociala medier men de har ingen aning hur, eller så får de inte för att VD:n inte använder sociala medier. Här tror jag att man måste fundera på att framtidssäkra sin kommunikation. Även om inte målgruppen idag använder sociala medier betyder det inte att de inte gör det imorgon. Vill man nå nya medarbetare eller kunder kan det vara klokt att åtminstone börja med en eller två kanaler via sociala medier. Våga testa! Börja dessutom att involvera medarbetarna i arbetet och utveckla kommunikationen. Rätt var det är så har konkurrenten kört om er på insidan och snor både kunder och medarbetare.

Dålig spridning av information internt, avsaknad av helhetstänk och brist på förståelse för de digitala kanalerna nämns som orsaker när kommunikatörer ska säga vilka som har bäst och sämst kommunikativ kompetens inom företaget. 
Här är silotänket boven i dramat. Det går inte att jobba med renodlade avdelningar för IT, sälj, marknadsföring och PR. Allt är mer integrerat idag, vilket också måste prägla organisationen – annars kommer man ingen vart i kommunikationsarbetet.

Well, för min del som säljer tjänster inom kommunikation och är rådgivare och utbildare är detta goda nyheter för min verksamhet, men för Sveriges alla kommunikatörer och företag hoppas jag att läget ser betydligt bättre ut i ledningsgrupperna nästa undersökning.

Behöver ditt företag hjälp? Ring mig – här är mina kontaktuppgifter.