Välj en sida

Så här startar du en blogg

Bloggen är ett utmärkt format för företagare som vill förmedla kunskap, känslor och företagskultur till sina målgrupper. Genom att varva långa och korta texter med bilder och film kan bloggen levandegöra företagets verksamhet, personal och kunskap. Att starta en blogg...

Så här fungerar Instagram

Det här är tredje inlägget i min sociala medierskola. Nu är det dags för Instagram! Instagram är det snabbast växande sociala mediet och har nyligen gått om Twitter i antalet användare och har till och med passerat Facebook i aktivt engagemang. Idag är det inte bara...

Så här fungerar Twitter

I det andra avsnittet av min kurs i sociala medier ska vi titta närmare på Twitter. Twitter är ett fantastiskt verktyg för opinioinsbildning, PR och omvärldsbevakning. Genom att vara aktiv på Twitter når du som företagare både viktiga opinionsbildare, politiker och...

Kurs i sociala medier – introduktion

Välkommen till en kurs i sociala medier! Under 11 blogginlägg kommer jag inspirera, ge tips och idéer kring hur du som företagare kan använda sociala medier för opinionsbildning, omvärldsbevakning, internkommunikation, rekryteringsverktyg, säljkanal, kundrelationer,...