Välj en sida

Dagens mest omtwittrande ämne är den årliga Twittercensus-rapporten som släpptes idag. Det är Hampus Brynolf på Intellecta som ligger bakom en mest ambitiösa analysen av hur Twitter används i Sverige.

Några highlights från dagens presentation:

  • Tillväxten på Twitter har avtagit i så gott som alla grupper, vilket är en utveckling som liknar den som har skett i USA. Undantaget är ungdomar, där tillväxten är är större.
  • Antalet aktiva Twitter-användare har ökat med 13 procent sedan förra året, vilket kan jämföras med 27 procent året innan och 86 procent år 2011-2012.
  • Det finns 641 746 svenskspråkiga konton på Twitter, fler än någonsin tidigare. Men bara en åttondel är aktiva på tjänsten varje dag.
  • Knappt hälften av alla svensktalande twittrare har nio eller färre följare. Knappt 40 procent har mellan tio och 99 följare.
  • Sverige har högst representation jämfört med våra grannländer. På Twitter finns 260 194 danskspråkiga konton, 153 681 finskspråkiga konton och 406 250 norskspråkiga konton.

Läs mer i Dagens Nyheter, InternetWorld, Resumé och Dagens Media.

Läs mer om Twittercensus här.